Δημοσιεύσεις


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν COVID-19 ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

 

 

BOOK LEGIONELLA SPP final

Κατεβάστε εδώ το βιβλίο “Legionella spp. και χώροι εργασίας

 

 

Προαναλυτικά σφάλµατα βιοχηµικού εργασηρίου µεγάλου νοσοκοµείου των Αθηνών και η γνώµη των ειδικευοµένων ιατρών σε σχέση µε αυτά: Δείτε το άρθρο ΕΔΩ