Επαγγελματικές Νόσοι

Caduceus with First-aid Kit
Δείτε εδώ τον εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών

O Εθνικός Κατάλογος των Επαγγελματικών Ασθενειών περιλαμβάνει ασθένειες από χημικούς παράγοντες, ασθένειες από φυσικούς παράγοντες,  ασθένειες του δέρματος, ασθένειες από εισπνοή βλαπτικών ουσιών καθώς και λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα από βιολογικούς παράγοντες.

images (3)Δείτε πληροφορίες για την Πνευμονοκονίωση:  pneumoconiosis

images (3) ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

images (3) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΘΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΘΜΑ