Υπηρεσίες

Για τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων ο Ιατρός διαθέτει φορητό ιατρικό εξοπλισμό ώστε οι απαραίτητες εξετάσεις να πραγματοποιούνται στο χώρο της επιχείρησης χωρίς απώλεια εργατοωρών. Προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας: • Διενέργεια Ιατρικών Εξετάσεων: Παθολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, • ΩΡΛ εξέταση, ακοογράφημα, ωτοσκόπηση, • Πνευμονολογικός έλεγχος, σπιρομέτρηση, • Οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση όρασης (visiotest) σε χειριστές οθονών, οδηγούς κλπ., μέτρηση οπτικής οξύτητας και έκδοση σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για επιχειρήσεις με χειρισμό οθονών οπτικής απεικόνισης (Π.Δ. 398/1994), • ΠΛΗΡΕΙΣ Αιματολογικές Βιοχημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις. Οι αιμοληψίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο της επιχείρησης από έμπειρη ομάδα αιμοληπτών στον χρόνο που επιλέγεται ώστε να μειωθεί το κόστος μετακίνησης, η απώλεια παραγωγικότητας και η ταλαιπωρία των εργαζομένων. • Συνταγογράφηση φαρμάκων σε εργαζόμενους των συνεργαζόμενων εταιρειών και επιχειρήσεων, • Ειδικές μετρήσεις όπως μολύβδου ή άλλων βαρέων μετάλλων στο αίμα και σε βιολογικά υγρά εργαζομένων με έκθεση σε αντίστοιχους βλαπτικούς παράγοντες.


ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ιατρός δέχεται Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:00 - 20:00 στο πρότυπο Πολυϊατρείο "ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ", Πατριάρχου Ιερεμίου 17 και Λ. Αλεξάνδρας, δίπλα στο ΙΚΑ και κοντά στο ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων. Τηλ. για ραντεβού: 210 6400200 και Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 17:00 - 20:00 στο πρότυπο Πολυϊατρείο "ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ" Παλαιολόγoυ 83 (Παπανικολή), Χαλάνδρι Τηλ. για ραντεβού: 210 6813000


Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ά Βοηθειών. Ειδικά προσαρμοσμένα προγράμματα για κάθε τύπο επιχείρησης και για κάθε ανάγκη. Χορηγείται πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης και ισχύος για 3 έτη.


Πραγματογνωμοσύνη σε ζητήματα Επαγγελματικών Ασθενειών, Ειδικές γνωμοδοτήσεις που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συνταξιοδοτήσεις λόγω Επαγγελματικών Ασθενειών


Εκπαιδευτικά προγράμματα Προαγωγής Υγείας: Διακοπής Καπνίσματος, Διαχείρισης Επαγγελματικού Στρες, Υγιεινής διατροφής στην Εργασία. Bελτιώνοντας το επίπεδο υγείας των εργαζομένων, μια επιχείρηση απολαμβάνει λιγότερες απουσίες, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση των υπαλλήλων της


Διακοπή καπνίσματοςΈκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για εργασία σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


Εμβολιασμοί. Ο κίνδυνος έκθεσης εργαζομένων σε βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες συνεπάγεται την ανάγκη για εμβολιασμό σύμφωνα με τη νομοθεσία (Π.Δ. 186/1995) με ευθύνη του εργοδότη. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας πραγματοποιούνται: Τετανικός Έναντι Ηπατίτιδας Β και Ηπατίτιδας Α, Αντιγριπικός και εμβολιασμός έναντι Πνευμονιοκοκικής νόσου. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στο χώρο της επιχείρησης τηρώντας συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα και αρχείο αναμνηστικών ή επαναληπτικών δόσεων.

Εμβολιασμοί. Ο κίνδυνος έκθεσης εργαζομένων σε βιολογικούς βλαπτικούς παράγοντες συνεπάγεται την ανάγκη για εμβολιασμό σύμφωνα με τη νομοθεσία (Π.Δ. 186/1995) με ευθύνη του εργοδότη. Ανάλογα με τη φύση της εργασίας πραγματοποιούνται: Τετανικός Έναντι Ηπατίτιδας Β και Ηπατίτιδας Α, Αντιγριπικός και εμβολιασμός έναντι Πνευμονιοκοκικής νόσου. Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στο χώρο της επιχείρησης τηρώντας συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα και αρχείο αναμνηστικών ή επαναληπτικών δόσεων.


Παρακολούθηση υγείας, μέσω των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.3850/2010) για τη διασφάλιση και η προαγωγή του επιπέδου υγείας στο χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται: Αξιολόγηση σωματομετρικών δεικτών, Πλήρης Κλινική εξέταση, Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, Έλεγχος οπτικής οξύτητας, Ακοομέτρηση, Σπιρομέτρηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Εξέταση ακτινογραφιών, Γνωμάτευση αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της επιχείρησης είτε στο Ιατρείο.

Παρακολούθηση υγείας, μέσω των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Ν.3850/2010) για τη διασφάλιση και η προαγωγή του επιπέδου υγείας στο χώρο εργασίας. Περιλαμβάνονται: Αξιολόγηση σωματομετρικών δεικτών, Πλήρης Κλινική εξέταση, Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, Έλεγχος οπτικής οξύτητας, Ακοομέτρηση, Σπιρομέτρηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Εξέταση ακτινογραφιών, Γνωμάτευση αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της επιχείρησης είτε στο Ιατρείο.


Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος υγείας ο οποίος περιλαμβάνει το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό, τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, την αξιολόγηση των εργασιακών συνθηκών, τον Απουσιασμό και τις αιτίες του, την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ νόσου και εργασιακών συνθηκών, τον προγραμματισμό των προληπτικών εξετάσεων και το follow up του εργαζομένου. Οι πληροφορίες που αντλούνται από την στατιστική ανάλυση, αξιολογούνται και οδηγούν στο σχεδιασμό πολιτικών που βοηθούν στην προαγωγή της υγείας της επιχείρησης

Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος υγείας ο οποίος περιλαμβάνει το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό, τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, την αξιολόγηση των εργασιακών συνθηκών, τον Απουσιασμό και τις αιτίες του, την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ νόσου και εργασιακών συνθηκών, τον προγραμματισμό των προληπτικών εξετάσεων και το follow up του εργαζομένου. Οι πληροφορίες που αντλούνται από την στατιστική ανάλυση, αξιολογούνται και οδηγούν στο σχεδιασμό πολιτικών που βοηθούν στην προαγωγή της υγείας της επιχείρησης


Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ Φαρμάκων και Ιατρικών Εξετάσεων

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ Φαρμάκων και Ιατρικών Εξετάσεων


Πιστοποιημένες Επιθεωρήσεις ISO 9001, OHSAS, ISO 15224, DQS Hellas -DQS Med GmbH.

Ο  Ιατρός Εργασίας είναι ο απαραίτητος σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα:

 1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της λειτουργικής διαδικασίας, καθώς και κατασκευής ή συντήρησης των εγκαταστάσεων.
 2. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας και  διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας.
 3. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας καθώς και ένταξης ή επανένταξης εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό διενεργεί και αξιολογεί τα:
 4. Α)  Βασικό Επαγγελματικό Check-Up
  • Ήδη εργαζόμενου προσωπικού
  • Υποψηφίων για πρόσληψη σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας της επιχείρησης
  Β)  Ειδικό Επαγγελματικό Check-Up (αφορά επαγγέλματα και εργασίες με ειδικές απαιτήσεις)
  • Μικρής ή και Μέτριας επικινδυνότητας επαγγελμάτων (όπως ορίζονται από τη νομοθεσία)
  • Μεγάλης επικινδυνότητας επαγγελμάτων
  • Επαγγελμάτων που ενέχουν ειδικές απαιτήσεις
  • Εργαζομένων που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα και λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή – Έχοντες νόσους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την εργασία (διαβήτης, ίλιγγος, επιληψία κλπ.), ή πάσχοντες από νόσους που είναι δυνατόν να επιδεινωθούν από την εργασία (καρδιοπάθειες κλπ.).

 

Τα οφέλη του εργοδότη από τις υπηρεσίες αυτές είναι:

 1. Η νομική θωράκιση,
 2. Η μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας ή ατυχημάτων,
 3. Η βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας, αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του απουσιασμού, μείωση των επαγγελματικών νοσημάτων και ατυχημάτων και αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων.

 

Ο σύμβουλος Ιατρός Εργασίας επιπλέον:

 1. Συμβουλεύει για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας
 2. Προβαίνει σε τακτικό ιατρικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων (ακοογράφημα, σπιρομέτρηση, ωτοσκόπηση, εξέταση όρασης (vision test), καθώς και άλλες ειδικές ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης)
 3. Εκδίδει  βεβαίωση καταλληλότητας προς εργασία για κάθε εργαζόμενο, την οποία κοινοποιεί στον εργοδότη.
 4. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας
 5. Διερευνά τα αίτια των ασθενειών των εργαζομένων και του απουσιασμού τους
 6. Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους της εργασίας τους και τους τρόπους πρόληψης τoυς και εκτελεί προγράμματα εμβολιασμών και δημιουργίας τράπεζας αίματος της επιχείρησης
 7. Εκπαιδεύει στην παροχή πρώτων βοηθειών
 8. Συμβάλει στην εκπόνηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 9. Χειρίζεται θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής και διενεργεί εκτιμήσεις ζητημάτων Δημόσιας Υγείας
 10. Εκπονεί γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων επαγγελματικών νοσημάτων

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:
• Επίσκεψη του Ειδικού Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
• Διανομή ειδικού εντύπου για την ενημέρωση για το Σακχαρώδη Διαβήτη με συμβουλές και διατροφικές οδηγίες.
• Στιγμιαία μέτρηση του σακχάρου και καταχώρηση στον ατομικό ιατρικό φάκελο εργαζομένου από τον Ιατρό Εργασίας.
• Μέτρηση του Βάρους και του Ύψους του εργαζομένου για τον υπολογισμό του ΒΜI (δείκτης μάζας σώματος), συσχέτιση με τη μέτρηση σακχάρου και ατομικές ιατρικές οδηγίες ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει: • Επίσκεψη του Ειδικού Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
• Στιγμιαία μέτρηση της χοληστερίνης και καταχώρηση στον ατομικό ιατρικό φάκελο εργαζομένου από τον Ιατρό Εργασίας.
• Διανομή ειδικού εντύπου για την ενημέρωση για την αυξημένη λιπίδια στο αίμα (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), με συμβουλές και διατροφικές οδηγίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:
• Επίσκεψη και Ομιλία για το Κάπνισμα διάρκειας 60 λεπτών του Ειδικού Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
• Διανομή ειδικού εντύπου για την ενημέρωση για το κάπνισμα και τις δυνατότητες για την καταπολέμηση της καπνιστικής συνήθειας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:
• Επίσκεψη και Ομιλία του ειδικού σε θέματα τεχνικών διαχείρισης του στρες  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
• Διανομή ειδικού ερωτηματολογίου διερεύνησης και αξιολόγησης σε σχέση με το επαγγελματικό στρες και την επαγγελματική ικανοποίηση του εργαζομένου

 • Επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας της εταιρείας